Bảng phân loại diện chẩn giúp phân loại và tìm kiếm huyệt dễ dàng hơn.

Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một số thủ pháp thường hay sử dụng trong bộ môn Diện Chẩn.

Trong Diện chẩn, bộ mặt là nơi quan  trọng nhất, vừa là nơi báo bệnh cũng vừa là nơi trị bệnh. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt trong điều trị, đòi hỏi người chữa bệnh cần nắm bắt được tốt những biểu hiện bệnh lý hay dấu hiệu báo bệnh trên mặt bệnh nhân để đưa ra phương án điều trị thích hợp.

Điều khiển liệu pháp là phương pháp phòng và trị bệnh bằng cách tác động với nhiều hình thức khác nhau (châm, chích, lể, hơ nóng, chườm nóng - lạnh, xoa, day, bấm, ấn, vuốt, bôi dầu, dán cao vvv..) vào những vùng và huyệt thuộc phạm vi bộ mặt, Nếu xét theo lý thuyết điều khiển và thông tin sinh vật học thì mỗi huyệt ở mặt là một trạm thu, phát thông tin của cơ thể đồng thời cũng là nơi để tự điều chỉnh, xử lý thông tin.

Diện chẩn (chẩn đoán vùng mặt) là phương pháp chẩn đoán dựa vào sực khảo sát bằng nhiều hình thức khác nhau nhữn biểu hiện bênh lý xuất hiện một cách có hệ thống trên mặt người bệnh. Những thuyết cơ bản của Diện chẩn được xây dựng từ thực tiễn và đã được kiểm nghiệm nhiều lần.

Diện chẩn (chẩn đoán vùng mặt) là phương pháp chẩn đoán dựa vào sự khảo sát bằng nhiều hình thức khác nhau (bằng mắt, bằng tay hay bằng dùng cụ hoặc máy dò huyệt) những biểu hiện một cách có hệ thống trên mặt người bệnh.

Đầu trang