Bạn đọc: Vũ Đức Tài, Hà Nội có hỏi: Cho tôi hỏi, tôi bị nhiệt miệng, đã áp dldungj phương pháp dùng con lăn đồng lăn phạm vi môi trên theo video của thầy châu nhưng ko thấy hiệu quả rõ rệt có thể do tôi bị dngj viruts. Mong chương trình chỉ giáo

Thaythuocnhandan.com xin trả lời như sau:

Bạn có thể áp dụng 2 phác đồ dưới đây:

Phác đồ 1.

Day ấn huyệt 26, 61, 3, 38, 39, 85, 87, 51

 

Phác đồ 2

Day ấn huyệt 39, 38, 3, 14, 16

Bạn có thể áp dụng cả 2 phác đồ này cùng 1 lúc.

 

Nếu bạn bị lở lưỡi thì bấm thêm phác đồ 63, 7, 113, 60, 8, 38, 61, 3, 51, 79

 

Chúc bạn thành công!

Đầu trang