In bài này

Thưa thầy, em bị bệnh tiết nhiều nước bọt trong miệng rất khó chịu khi giao tiếp, xin thầy chỉ cho em châm các huyệt diện chẩn nào để hết bệnh, em xin cám ơn thầy.

Chào bạn, theo như mô tả của bạn, bạn có thể sử dụng phác đồ giảm tiết dịch để điều trị. Bao gồm các huyệt 0, 16, 61, 287

Bổ sung:

Bạn cần bấm và hơ thêm huyệt 79 và huyệt số 8

Chúc bạn thành công

Thưa thầy, em bị bệnh tiết nhiều nước bọt trong miệng rất khó chịu khi giao tiếp, xin thầy chỉ cho em châm các huyệt 
				diện chẩn nào để hết bệnh, em xin cám ơn thầy.